Wat doet Omrin voor biodiversiteit?

Wat doet Omrin voor biodiversiteit?

De wereldbevolking groeit, grondstoffen worden schaarser. Om een leefbare aarde achter te laten voor de generaties na ons, moeten wij nu zuinig zijn op wat we hebben. Dit begint bij minder afval produceren en meer afval hergebruiken. En we willen hierin zelf het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld door actief mee te bouwen aan een inclusieve samenleving, meer biodiversiteit en een duurzame bedrijfsvoering.

Dit doen we aan biodiversiteit
Het sluiten van kringlopen begint dichtbij huis. Daarom beschermen wij natuur en milieu en stimuleren we biodiversiteit. Daarnaast doen we er alles aan om de impact van onze bedrijfsvoering op de leefomgeving zo klein mogelijk te maken én waar nodig te compenseren. Denk aan de plaatsing van bijenhotels, de bouw van faunatunnels en vogelbescherming.

Lees meer op Ontdek Omrin.