Pers

Alle contacten tussen Omrin en de media verlopen via onze afdeling Communicatie. Heb je vragen over persberichten of actualiteiten? Of wil je een interview aanvragen? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie.

Bereikbaar via de perslijn: 058 233 6500 of per mail: communicatie@omrin.nl


Fotograferen, filmen en geluidsopnamen
De privacy van onze medewerkers en klanten is erg belangrijk voor ons. Daarom is het niet toegestaan om opnamen te maken in gebouwen of op terreinen van Omrin. Onder opnamen verstaan we alle vormen van geluid- en/of beeldregistratie. Het is ook niet toegestaan om onze terreinen of gebouwen te betreden met ingeschakelde opnameapparatuur, tenzij de afdeling Communicatie hiervoor vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Neem dus tijdig en vooraf contact op met Omrin via de perslijn of mail.