Cijfers en documenten

Afvalenergiecentrales (AEC's) in Nederland moeten aan strenge luchteisen voldoen, zo ook onze REC. De emissies van de stoffen die in de rookgassen van de REC ontstaan, worden daarom continu gemeten. De daggemiddelde waarden van de metingen delen we graag. De tabel geeft de waarden van de laatste zeven dagen aan. Transparantie is voor ons zo belangrijk dat we dagelijks emissiewaarden online zetten.

Zo werkt onze emissietabel

  • Kolom 1: Gemeten stoffen
  • Kolom 2: Daggemiddelde waarden
  • Kolom 3: De door de provincie vergunde waarde

Daggemiddelde waarden zijn altijd gegevens van de voorgaande dag. Op werkdagen (van maandag tot en met vrijdag) wordt het overzicht gepubliceerd, de gegevens van vrijdag, zaterdag en zondag worden op maandag gepubliceerd.

REC Harlingen Dronefoto

Bijzonderheden

Maandag 23 januari 2023, 07:50 uur

REC Harlingen weer in bedrijf

De ketellekkage in de REC in Harlingen van vorige week is verholpen. Vanochtend is weer gestart met de thermische verwerking van restafval. 

Emissie REC

Vrijdag 3 februari 2023

Stof of stofklasse Koolmonoxide (CO) Koolwaterstoffen (CxHy) Kwik (Hg) in µg/Nm3 Stikstofoxiden (NOx) Stof (Totaal) Waterstoffluoride (HF) Zoutzuur (HCL) Zwaveldioxide (SO2) Ammoniak (NH3)
Emissieconcentratie (mg/Nm3) 5.32 0.09 0.00 59.71 0.41 0.00 5.80 4.63 1.36
Vergunde waarden excl. Meetcorrectie (mg/Nm3) 30.00 10.00 20.00 100.00 5.00 1.00 8.00 40.00 5.00

Donderdag 2 februari 2023

Stof of stofklasse Koolmonoxide (CO) Koolwaterstoffen (CxHy) Stikstofoxiden (NOx) Stof (Totaal) Waterstoffluoride (HF) Zoutzuur (HCL) Kwik (Hg) in µg/Nm3 Zwaveldioxide (SO2) Ammoniak (NH3)
Emissieconcentratie (mg/Nm3) 7.66 0.09 60.28 0.40 0.00 5.53 0.00 4.89 0.92
Vergunde waarden excl. Meetcorrectie (mg/Nm3) 30.00 10.00 100.00 5.00 1.00 8.00 20.00 40.00 5.00

Woensdag 1 februari 2023

Stof of stofklasse Koolmonoxide (CO) Koolwaterstoffen (CxHy) Stikstofoxiden (NOx) Stof (Totaal) Waterstoffluoride (HF) Zoutzuur (HCL) Zwaveldioxide (SO2) Kwik (Hg) in µg/Nm3 Ammoniak (NH3)
Emissieconcentratie (mg/Nm3) 5.48 0.09 59.97 0.40 0.00 5.62 5.61 0.00 1.45
Vergunde waarden excl. Meetcorrectie (mg/Nm3) 30.00 10.00 100.00 5.00 1.00 8.00 40.00 20.00 5.00

Dinsdag 31 januari 2023

Stof of stofklasse Koolmonoxide (CO) Koolwaterstoffen (CxHy) Kwik (Hg) in µg/Nm3 Stikstofoxiden (NOx) Stof (Totaal) Waterstoffluoride (HF) Zoutzuur (HCL) Zwaveldioxide (SO2) Ammoniak (NH3)
Emissieconcentratie (mg/Nm3) 5.52 0.08 0.00 59.89 0.40 0.00 5.69 5.45 1.24
Vergunde waarden excl. Meetcorrectie (mg/Nm3) 30.00 10.00 20.00 100.00 5.00 1.00 8.00 40.00 5.00

Maandag 30 januari 2023

Stof of stofklasse Koolmonoxide (CO) Koolwaterstoffen (CxHy) Kwik (Hg) in µg/Nm3 Stikstofoxiden (NOx) Stof (Totaal) Waterstoffluoride (HF) Zoutzuur (HCL) Zwaveldioxide (SO2) Ammoniak (NH3)
Emissieconcentratie (mg/Nm3) 4.42 0.07 0.00 60.21 0.40 0.00 5.53 6.40 1.39
Vergunde waarden excl. Meetcorrectie (mg/Nm3) 30.00 10.00 20.00 100.00 5.00 1.00 8.00 40.00 5.00

Zondag 29 januari 2023

Stof of stofklasse Koolmonoxide (CO) Koolwaterstoffen (CxHy) Kwik (Hg) in µg/Nm3 Stikstofoxiden (NOx) Stof (Totaal) Waterstoffluoride (HF) Zoutzuur (HCL) Zwaveldioxide (SO2) Ammoniak (NH3)
Emissieconcentratie (mg/Nm3) 5.32 0.07 0.00 60.05 0.42 0.00 5.58 6.16 1.41
Vergunde waarden excl. Meetcorrectie (mg/Nm3) 30.00 10.00 20.00 100.00 5.00 1.00 8.00 40.00 5.00

Zaterdag 28 januari 2023

Stof of stofklasse Koolmonoxide (CO) Koolwaterstoffen (CxHy) Kwik (Hg) in µg/Nm3 Stikstofoxiden (NOx) Stof (Totaal) Waterstoffluoride (HF) Zoutzuur (HCL) Zwaveldioxide (SO2) Ammoniak (NH3)
Emissieconcentratie (mg/Nm3) 4.89 0.06 0.00 59.97 0.41 0.00 5.64 6.31 1.52
Vergunde waarden excl. Meetcorrectie (mg/Nm3) 30.00 10.00 20.00 100.00 5.00 1.00 8.00 40.00 5.00
Reststoffen Energie Centrale REC

Documenten