Cijfers en documenten

Afvalenergiecentrales (AEC's) in Nederland moeten aan strenge luchteisen voldoen, zo ook onze REC. De emissies van de stoffen die in de rookgassen van de REC ontstaan, worden daarom continu gemeten. De daggemiddelde waarden van de metingen delen we graag. De tabel geeft de waarden van de laatste zeven dagen aan. Transparantie is voor ons zo belangrijk dat we dagelijks emissiewaarden online zetten.

Zo werkt onze emissietabel

  • Kolom 1: Gemeten stoffen
  • Kolom 2: Daggemiddelde waarden
  • Kolom 3: De door de provincie vergunde waarde

Daggemiddelde waarden zijn altijd gegevens van de voorgaande dag. Op werkdagen (van maandag tot en met vrijdag) wordt het overzicht gepubliceerd, de gegevens van vrijdag, zaterdag en zondag worden op maandag gepubliceerd.

REC Harlingen Dronefoto

Bijzonderheden

Vandaag (dinsdag 2 april) is onze jaarlijkse onderhoudstop met succes afgerond. Vanaf heden isĀ  de REC weer operationeel en verschijnen de emissiecijfers op dit webdeel..

Emissie REC

Dinsdag 18 juni 2024

Stof of stofklasse Koolmonoxide (CO) Koolwaterstoffen (CxHy) Kwik (Hg) in µg/Nm3 Stikstofoxiden (NOx) Stof (Totaal) Waterstoffluoride (HF) Zoutzuur (HCL) Zwaveldioxide (SO2) Ammoniak (NH3)
Emissieconcentratie (mg/Nm3) 4.96 0.02 1.98 48.11 0.01 0.23 7.65 1.36 0.06
Vergunde waarden excl. Meetcorrectie (mg/Nm3) 30.00 10.00 20.00 100.00 5.00 1.00 8.00 40.00 5.00

Maandag 17 juni 2024

Stof of stofklasse Koolmonoxide (CO) Koolwaterstoffen (CxHy) Kwik (Hg) in µg/Nm3 Stikstofoxiden (NOx) Stof (Totaal) Waterstoffluoride (HF) Zoutzuur (HCL) Zwaveldioxide (SO2) Ammoniak (NH3)
Emissieconcentratie (mg/Nm3) 2.08 0.01 0.99 47.78 0.62 0.24 7.60 2.35 0.25
Vergunde waarden excl. Meetcorrectie (mg/Nm3) 30.00 10.00 20.00 100.00 5.00 1.00 8.00 40.00 5.00

Zondag 16 juni 2024

Stof of stofklasse Koolmonoxide (CO) Koolwaterstoffen (CxHy) Kwik (Hg) in µg/Nm3 Stikstofoxiden (NOx) Stof (Totaal) Waterstoffluoride (HF) Zoutzuur (HCL) Zwaveldioxide (SO2) Ammoniak (NH3)
Emissieconcentratie (mg/Nm3) 6.31 0.03 0.68 48.02 1.15 0.23 7.31 2.07 0.05
Vergunde waarden excl. Meetcorrectie (mg/Nm3) 30.00 10.00 20.00 100.00 5.00 1.00 8.00 40.00 5.00

Zaterdag 15 juni 2024

Stof of stofklasse Koolmonoxide (CO) Koolwaterstoffen (CxHy) Kwik (Hg) in µg/Nm3 Stikstofoxiden (NOx) Stof (Totaal) Waterstoffluoride (HF) Zoutzuur (HCL) Zwaveldioxide (SO2) Ammoniak (NH3)
Emissieconcentratie (mg/Nm3) 7.66 0.03 0.79 47.83 1.81 0.15 7.51 2.04 0.12
Vergunde waarden excl. Meetcorrectie (mg/Nm3) 30.00 10.00 20.00 100.00 5.00 1.00 8.00 40.00 5.00

Vrijdag 14 juni 2024

Stof of stofklasse Koolmonoxide (CO) Koolwaterstoffen (CxHy) Kwik (Hg) in µg/Nm3 Stikstofoxiden (NOx) Stof (Totaal) Waterstoffluoride (HF) Zoutzuur (HCL) Zwaveldioxide (SO2) Ammoniak (NH3)
Emissieconcentratie (mg/Nm3) 5.45 0.02 1.35 47.79 0.37 0.21 6.86 2.22 0.21
Vergunde waarden excl. Meetcorrectie (mg/Nm3) 30.00 10.00 20.00 100.00 5.00 1.00 8.00 40.00 5.00

Donderdag 13 juni 2024

Stof of stofklasse Koolmonoxide (CO) Koolwaterstoffen (CxHy) Kwik (Hg) in µg/Nm3 Stikstofoxiden (NOx) Stof (Totaal) Waterstoffluoride (HF) Zoutzuur (HCL) Zwaveldioxide (SO2) Ammoniak (NH3)
Emissieconcentratie (mg/Nm3) 2.87 0.01 2.82 48.07 0.35 0.38 7.62 2.13 0.12
Vergunde waarden excl. Meetcorrectie (mg/Nm3) 30.00 10.00 20.00 100.00 5.00 1.00 8.00 40.00 5.00

Woensdag 12 juni 2024

Stof of stofklasse Koolmonoxide (CO) Koolwaterstoffen (CxHy) Kwik (Hg) in µg/Nm3 Stikstofoxiden (NOx) Stof (Totaal) Waterstoffluoride (HF) Zoutzuur (HCL) Zwaveldioxide (SO2) Ammoniak (NH3)
Emissieconcentratie (mg/Nm3) 4.72 0.19 0.77 47.94 0.00 0.74 7.57 1.91 0.04
Vergunde waarden excl. Meetcorrectie (mg/Nm3) 30.00 10.00 20.00 100.00 5.00 1.00 8.00 40.00 5.00

Documenten