Kringloopgoederen

Afdanken via: 
Kringloopwinkel of milieustraat

Want het wordt: 
Nieuwe inbreng voor de Estafette kringloopwinkels

Kringloopgoederen kunnen worden ingeleverd bij kringloopwinkels. Hier worden de goederen opgeknapt en klaargemaakt om weer aan andere mensen te verkopen. Door hergebruik van producten ontstaat minder afval en zijn minder grondstoffen nodig. Ook op de milieustraat kunnen kringloopgoederen worden ingeleverd. Hier zijn speciale containers voor ingericht.

Kringloopgoederen kun je dus ook op de meeste milieustraten inleveren; kijk voor het actuele overzicht bij de milieustraat.

Kringloopgoederen
Voorbeelden:
boeken
fietsen
meubels
speelgoed