Grond

Afdanken via:
Milieustraat

Want het wordt:
Opnieuw te gebruiken grond

Breng aarde, grond of zand naar de milieustraat. Je mag maximaal 1m³ aan grond inleveren. (Tuin)aarde, zand en klei mogen maar beperkt in de GFT-container of op de eigen composthoop. Denk bijvoorbeeld aan de inhoud van een bloempot of de aanhangende aarde bij onkruid. De ingezamelde grond wordt gecontroleerd op kwaliteit en mogelijke vervuiling. Indien geschikt, wordt de grond opnieuw gebruikt voor bijvoorbeeld ophoging. Als de grond vervuild is wordt deze gereinigd. Informeer bij je gemeente hoe je grote hoeveelheden (meer dan 1 m3 of meer dan 1.500 kg) kunt afdanken.

Grond kun je op de meeste milieustraten inleveren; kijk voor het actuele overzicht bij de milieustraat.

Grond
Voorbeelden:  
aarde  
graszoden  
grond  
plaggen  
tuinaarde  
zand  
   
Niet toegestaan: Oplossing:
vervuilde grond vervuiling uitsorteren
verontreinigde grond informeer bij je gemeente