Grofvuil in zakken

Afdanken via:
Milieustraat / Grijze container

Want het wordt:
Grondstof en energie

Grof huishoudelijk afval in zakken zijn alle resten die ‘bij elkaar worden geveegd’ na afloop van bijvoorbeeld een grote opruiming of verbouwing. Door het kleine formaat, de hoeveelheid en de gemengde samenstelling zijn deze resten niet meer te sorteren.

Het materiaal mag géén huisvuil zijn; huisvuil is het afval wat normalerwijze thuis in de grijze container wordt gegooid zoals verpakkingsmateriaal van bijvoorbeeld etenswaren, luiers, kattenbakvulling, enz.

Daarnaast mag het materiaal maximaal 50 cm lang zijn, dus geen (tuin)slangen, touw, kabels, zeil, stukken vloerbedekking, gordijnen of lappen stof.

De zakken met gemengd klein afval worden naar een fabriek gebracht die alle materialen vervolgens sorteert. Grondstoffen (zoals metaal en kunststof) worden hergebruikt. De nog brandbare rest wordt gebruikt voor energieterugwinning.

Grofvuil In Zakken
Niet toegestaan: Oplossing:
huisvuil thuis in de grijze container
gordijnen grofvuil
kabels grofvuil
touw grofvuil
(tuin)slangen grofvuil
tuinstoelkussens grofvuil
zeil

grofvuil