Wat betekent Diftar, Diftar plus of Diftar op frequentie?

Wat betekent Diftar, Diftar plus of Diftar op frequentie?

Diftar, Diftar plus of Diftar op frequentie is een afkorting voor ‘gedifferentieerde tarieven’. Dit betekent dat jij betaalt voor de hoeveelheid afval wat jij aanbiedt. Of voor het aantal legingen van jouw container. Hoe beter jij jouw afval scheidt, des te minder betaal je aan Omrin en des te beter dit is voor het milieu.