Waarom komen jullie langs? Omrin belt aan

Waarom komen jullie langs? Omrin belt aan

1. Waarom komen jullie langs?
Omrin neemt minimaal één keer per jaar huis-aan-huis interviews af. Wij doen dit om de tevredenheid van de afvalinzameling te meten. Het is jouw kans om ons tips te geven. Omrin gebruikt de gegevens om haar dienstverlening te verbeteren. Wij begrijpen dat het misschien vervelend is om ons te woord te staan, maar we zijn erg blij met jouw medewerking. Samen maken we de wereld een beetje mooier. Èn schoner.

2. Waarom komen jullie weer bij mij?
Omrin neemt deze interviews af in opdracht van de Gemeente Leeuwarden. Samen met hen selecteren wij straten in de stad Leeuwarden. De interviews worden huis-aan-huis afgenomen, maar wij komen dus niet in alle wijken van Leeuwarden. Stort je op een ondergrondse container? Dan kan je in november mee doen met de online enquête.

3. Ik heb een kaartje gekregen met een QR-code, maar deze doet het niet
De afvalcoaches nemen huis-aan-huis de vragenlijsten af. Ben je niet thuis dan krijg je een niet-thuis kaartje. Via de QR-code op het kaartje heb je toegang tot de vragenlijst. Lukt dit niet? Neem dan contact op met SYP via 0900 – 210 0 215. Je ontvangt dan een link naar de vragenlijst.

4. Wat doen jullie met mijn gegevens?
Alle uitkomsten worden gebundeld, geanalyseerd en in een verslag teruggekoppeld naar de Gemeente Leeuwarden. Alle gegevens zijn geanonimiseerd en niet te herleiden naar jou persoonlijk. Dit interview is jouw kans om tips te geven om zo je wijk netter en schoner te houden. Daarbij gebruikt Omrin de interviews om haar dienstverlening te verbeteren.

5. Ik wil graag mijn ingevulde gegevens inzien of veranderen, kan dat?
Helaas. Je kunt de antwoorden van het interview niet meer inzien of veranderen. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet te herleiden naar een bepaalde persoon. Daarbij is het vanwege de Wet op de Privacy niet toegestaan deze gegevens aan jou te geven.

6. Waarom willen jullie mijn emailadres?
Wij vragen aan de inwoners die een container willen adopteren hun emailadres. Ben je hierin geïnteresserd? Wat fijn dat je mee wilt helpen. De afvalcoach neemt via e-mail contact met je op.

7. Ik wil meehelpen de wijk schoon te houden
Wat fijn dat je mee wilt helpen. Als je aangeeft wat je wilt doen, dan proberen wij je te koppelen aan een bestaande actie. Daarbij helpt het natuurlijk altijd als je zelf de wijk schoner houdt. Dat kan door elke dag zwerfafval op te rapen of ons te bellen wanneer ergens afval gedumpt wordt. Alle kleine beetjes helpen en samen maken we de wereld een beetje mooier. En schoner!

8. Ik heb nog een tip of klacht
Heb je nog een tip of klacht? Of heb je andere vragen? Neem dan contact op met Service Ynformaasje Punt (SYP) van Omrin.