Van afval naar grondstof

Nummer 3

Eenmaal gesorteerd zijn al die verschillende afvalstromen klaar voor een nieuwe stap: het geschikt maken voor hergebruik. Zo vind je op ons Ecopark de Kunststofsorteerinstallatie (KSI). Hier maken we het kunststof dat we uit afval halen geschikt voor een tweede leven. Een hele klus: kunststof, metaal, bouwstoffen of papier moeten aan hoge eisen voldoen. Daarom werken we samen met allerlei partners die ons helpen om dit steeds beter te doen.