Koploper in nascheiding

Nummer 2

Nadat wij jouw afval hebben ingezameld, brengen we dit naar Ecopark De Wierde in Heerenveen. Hier zetten we de slimste machines van Nederland in om jouw afval – stap voor stap – verder te scheiden. Plastics, drinkpakken, metalen: we proberen afval zo goed mogelijk te sorteren. Dankzij onze aanpak kunnen we 74,2 procent van het afval opnieuw gebruiken. Hiermee zijn we één van de koplopers in Nederland!

Bijna driekwart van het afval dat jij in de container stopt kunnen we hergebruiken