Koploper in nascheiding

Nummer 2

Nadat wij jouw afval hebben ingezameld, brengen we dit naar Ecopark De Wierde in Heerenveen. Hier zetten we de slimste machines van Nederland in om jouw afval – stap voor stap – verder te scheiden. Plastics, drinkpakken, metalen: we proberen afval zo goed mogelijk te sorteren. Dankzij onze aanpak kunnen we 71% procent van het afval opnieuw gebruiken. Hiermee zijn we één van de koplopers in Nederland!

Bijna driekwart van het afval dat jij in de container stopt kunnen we hergebruiken