Milieustraat Franeker op zaterdag open tot 15.00 uur

Milieustraat Franeker op zaterdag open tot 15.00 uur

Vanaf 1 maart a.s. is de Milieustraat in Franeker op zaterdag geopend tot 15.00 uur i.p.v. tot 13.00 uur. De gemeente Waadhoeke heeft dit besloten n.a.v. een enquête die onder de inwoners is gehouden. Uit deze enquête is de wens voor verruiming openingstijden op zaterdag specifiek naar voren gekomen.

 

Het is een tijdelijke proef om te zien hoeveel inwoners hier gebruik van gaan maken en geldt tot 31 december 2023. De gemeente beoordeelt aan het eind van het jaar of het een succesvolle proef is en besluit dan of de verruiming van de openingstijden op zaterdag blijvend zal zijn.