Huisregels op onze Milieustraat

Welkom op onze Milieustraat! Voor een prettig bezoek gebruiken we onderstaande huisregels. Bij het betreden van onze Milieustraat ga je automatisch akkoord met onze huisregels.

Algemeen

 • We respecteren elkaar en accepteren geen fysiek of verbaal geweld.
 • Volg altijd de instructies van onze medewerkers op.
 • Het betreden van onze Milieustraat is op eigen risico.
 • We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die je lijdt tijdens je bezoek aan onze milieustraat.
 • Ook zijn we niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die veroorzaakt wordt door spullen die je bij ons komt inleveren op de milieustraat.
 • Als je onze huisregels overtreedt, kunnen wij overgaan tot het doen van aangifte bij de politie.
 • Bij overtreding van onze huisregels kunnen we je de toegang tot onze Milieustraten weigeren.
 • Bij overtreding van onze huisregels kunnen we je een rekening sturen voor oponthoud en overlast.
Inwoner Bij Loket Milieustraat En Kijkt In Camera LR Liggend

Toegang

 • Reserveer vooraf een tijdslot bij onze Milieustraten waarvoor een reservering nodig is. Bij onze Milieustraat Oosterwolde is reserveren gewenst, maar niet verplicht.
 • Meld je altijd aan bij een van onze medewerkers.
 • Geef je postcode en huisnummer door en vertel welk afval je komt brengen.
 • Voor inwoners van gemeente Leeuwarden, Terschelling, Westerwolde en Eemsdelta is gebruik van de milieupas verplicht.
 • Zorg ervoor dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt.
 • Je bent een inwoner en brengt geen afval namens een bedrijf, instelling of vereniging.
 • Vrachtwagens zijn niet welkom op al onze Milieustraten.
 • Landbouwvoertuigen zijn alleen welkom op onze Milieustraten Oosterwolde en Usquert, hoewel het onze voorkeur heeft dat je afval brengt met een personenauto of een busje.
 • In Gorredijk hebben we een uitzondering voor een zgn. “hobbytrekker”. Een kleine hobbytrekker met kleine aanhangwagen is qua formaat vergelijkbaar met een middenklasse personenauto met aanhangwagen. Onze medewerker beoordeelt het formaat. Hierover kan niet worden gediscussieerd.
 • Bedrijfsafval mag je onder voorwaarden uitsluitend in Leeuwarden en Usquert brengen. 
 • Toegang voor bedrijven op onze Milieustraten in Leeuwarden en Usquert gaat via onze weegbrug. 
 • Voor bedrijfsafval geldt – net als voor inwoners - dat je het afval op dezelfde manier gescheiden inlevert, zie hiervoor kopje ‘Afvalscheiding’.
Beeldmerk Pinnen Ja Graag 2 Regels 370X255mm

Betaling

 • Betaal bij voorkeur met PIN. In Buitenpost, Oosterwolde, Terschelling en Ter Apel is geen contante betaling mogelijk.
 • Onze medewerker beoordeelt je afval en rekent dit met je af. Hij/zij houdt rekening met je vervoersmiddel, de hoeveelheid en het soort afval. Over de prijs kan niet worden gediscussieerd.
 • Breng je bedrijfsafval? In Leeuwarden en Usquert kun je - als jouw bedrijf, instelling of vereniging vaker afval brengt – je afval op rekening zetten. 

Op ons terrein...

 • Rijd je niet harder dan 10 km per uur.
 • Laat je kinderen onder de 12 jaar altijd in de auto. Dit is veiliger!
 • Is roken niet toegestaan.
 • Zijn huisdieren niet welkom.
 • Staan er hekken om te voorkomen dat je valt. Klim bij het lossen nooit op een voertuig, aanhangwagen of laadklep met als doel de valbeveiliging te omzeilen.
 • Maak de aanhanger niet leeg door hem te kiepen. Hij moet aan de auto vast blijven.
 • Is al het afval en/of de goederen die in een container of op het terrein liggen eigendom van Omrin; meenemen is diefstal.
 • Is afval en/of goederen overnemen van andere bezoekers niet toegestaan. Regel dit onderling buiten de poort.
Klein Huishoudelijke Apparaten In Container Michiel Loopt Container In Met Magnetron LR Liggend
Piepschuim Milieustraat

Afvalscheiding

 • Afval scheiden is erg belangrijk, ook op onze Milieustraat. Alleen dan krijgt je afval een tweede leven. Gooi daarom je afval in de juiste container of op de juiste plaats. Bij elke container of plaats staat een bord met het soort afval dat je daar kwijt kunt.
 • Als je niet zeker weet in welke container jouw afval hoort, vraag dan een van onze medewerkers om hulp.
 • Gooi je afval zelf in de containers en zet het zelf op de aangewezen plaats. Onze medewerkers mogen je vanwege de Arbowet niet fysiek helpen.
 • Inwoners kunnen grof huishoudelijk afval brengen met een personenauto of eventueel met een aanhanger. Breng je grof huishoudelijk afval met een bedrijfswagen, dan mag het afval geen relatie hebben met de aard van het bedrijf.
 • Als je asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal hebt, moet je eerst een vergunning aanvragen bij je gemeente én het asbest en/of asbestgelijkend materiaal speciaal inpakken om het veilig bij ons in te leveren. Kijk hiervoor op omrin.nl/asbest. Onze medewerkers accepteren geen asbest of asbestgelijkend materiaal dat onverpakt is, of zonder vergunning.

Samen voor een schone en duurzame wereld. Samen halen we alles eruit!

Omrin, 3 maart 2024