Werklandschap van de Toekomst

Werklandschap Van De Toekomst Schets LR

Noordelijke uitbreiding Ecopark De Wierde

Op Ecopark De Wierde worden nu plannen ontwikkeld om ook in de toekomst op een duurzame en efficiënte manier afval te kunnen blijven verwerken. Dit alles met oog voor een inspirerende werkomgeving en met minimale impact voor de omgeving.

 

We gaan voor het Werklandschap van de Toekomst!

Welke activiteiten wil Omrin op de Noorderlijke uitbreiding?

  1. Een kantoor
  2. Een multifunctioneel centrum (MFC) met vergaderruimtes en voor ontvangst bezoekers
  3. Een met zonnepanelen overdekte parkeerplaats
  4. Een werkplaats/stalling
  5. Hallen voor circulaire activiteiten, bijv. voor het sorteren van wit- en bruingoed en/of textiel
  6. Zonnepanelen en/of windmolen voor een energieneutraal Ecopark De Wierde

Werklandschap van de Toekomst 

Realisatie in 6 fasen (planning voor komende 20-30 jaar)
De uitbreiding aan de noordzijde van Ecopark De Wierde zal stapsgewijs gebeuren. In 6 fasen wordt het 'Werklandschap van de Toekomst' de komende jaren ontwikkeld. Rechts/onder op de afbeelding de huidige situatie (fase 0).

Klik op de afbeeldingen om te vergroten.

Noordelijke Uitbreiding EDW Schets Fase 0 Klein

Fase 1 - kantoor, MFC en grondstroken

Noordelijke Uitbreiding EDW Schets Fase 1 LR

Fase 2 - groenstrook en rabattenbos

Noordelijke Uitbreiding EDW Schets Fase 2 LR

Fase 3 - zonnepanelen en windmolen

Noordelijke Uitbreiding EDW Schets Fase 3 LR

Fase 4 - werkplaats

Noordelijke Uitbreiding EDW Schets Fase 4 LR

Fase 5 - circulaire hal I

Noordelijke Uitbreiding EDW Schets Fase 5 LR

Fase 6 - circulaire hal II

Noordelijke Uitbreiding EDW Schets Fase 6 LR

Wat is de eerste stap?

Om het afval nog beter te kunnen nascheiden wordt op korte termijn (binnen 2-3 jaar) de huidige nascheidingsinstallatie uitgebreid. Uitbreiden van de installatie kan alleen richting het huidige kantoorgebouw, dit omdat aan de andere kant van de nascheidingsinstallatie, de stortplaats ligt.

Het kantoor en de parkeerplaats worden daarom verplaatst. Op het huidige Ecopark De Wierde is hier nu geen plek voor en daarom zijn er het afgelopen jaar (2023) plannen gemaakt om De Wierde uit te breiden richting het noorden (richting Vegelinsoord).

Als Omrin hebben wij goed contact met de omgeving, daarom is tijdens een Omwonendenoverleg afgesproken de landschappelijke inpassing van onze plannen samen met een werkgroep te doen.

Werkgroep Noordelijke uitbreiding Omrin
De werkgroep bestaat uit: direct omwonenden, de Plaatselijke Belangen Vegelinsoord, Oudehaske en Haskerdijken/Nieuwebrug, de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren, Fumo, landschapsarchitect Peter de Ruyter en Omrin.

Hoe reageerde de omgeving?

De omgeving denkt graag met ons mee, maar wil minder overlast door geluid, geur en licht. De landschappelijke inpassing is daar dan ook op gericht. Verder wil de omgeving een plan voor de komende 20-30 jaar.

Landschapsarchitect Peter de Ruyter heeft het hele proces en de landschappelijke inpassing beschreven in het rapport Gebiedsontwikkeling noordelijke uitbreiding Omrin. Het rapport is beschikbaar via onderstaande button.

Rapport


Informatieavonden voor omliggende dorpen

Op 11 en 18 december 2023 zijn in de dorpshuizen It Deelshûs en De Sethage de inwoners van Haskerdijken/Nieuwebrug, Vegelinsoord en Oudehaske geïnformeerd over de plannen. Ook was hier de mogelijkheid om Omrin nog aanbevelingen te geven.

Animatie van de ontwikkelfases van het Werklandschap van de Toekomst

360 graden-animaties van de huidige en toekomstige situatie vanuit maaiveldperspectief

De Dolten

Welleweg

Haskerdijken/ Nieuwebrug

Planning Fase 1 - 6 (onder voorbehoud)

De planning van Omrin is ambitieus. In het voorjaar van 2024 ontwerpt een architect een kantoor en multifunctioneelcentrum (MFC). Ook wordt er een beplantingsplan gemaakt voor de landschappelijke inpassing zoals ontworpen door de landschapsarchitect Peter de Ruyter. Verder wordt er een BOPA (Buitenplanse omgevingsactiviteiten) en bouwvergunningaanvraag voorbereid. De communicatie hierover verloopt via de Plaatselijk Belangen Vegelinsoord, Haskerdijken/Nieuwebrug en Dorpsbelang Oudehaske. (klik op de afbeelding voor een globale planning).