Structuur

Omrin is de handelsnaam van Afvalsturing Friesland N.V. én N.V. Fryslân Miljeu. De aandelen van Afvalsturing Friesland (met als belangrijkste taak het be- en verwerken van huishoudelijk afval) worden gehouden door de Friese gemeenten, de Groningse gemeenten Eemsdelta, Westerwolde, Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier, de Noord-Veluwse gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, NV Irado (Capelle aan den IJssel, Schiedam, Vlaardingen, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk) en gemeente Aalsmeer.
De aandelen van N.V. Fryslân Miljeu (met als belangrijkste taak het inzamelen van huishoudelijk afval) zijn in handen van 11 Friese en 3 Groningse gemeenten.

Directie
Algemeen directeur van Omrin is John Vernooij, statutair directeur van Afvalsturing Friesland N.V.
Afvalsturing Friesland N.V. is statutair directeur van N.V. Fryslân Miljeu. Het directieteam bestaat naast John Vernooij (foto middelste stoel) uit:

  • Mart Busscher (Afval & Energie)
  • Meinard Kuipers (Inzameling & Reiniging)
  • Tedo Rijm (Finance & Control)
  • Steven van der Velde (Commercie & Logistiek)
  • Hein Grafhorst (Strategie & Beleid)
  • Rein van der Zwaag (Recycling)
Directie Mei 2023 LR Liggend

Afvalsturing Friesland: verwerker van afval
De aandelen van Afvalsturing Friesland N.V. zijn in handen van de Friese gemeenten, de Groningse gemeenten Eemsdelta, Westerwolde, Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier, de Noord-Veluwse gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, NV Irado (Capelle aan den IJssel, Schiedam, Vlaardingen, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) en gemeente Aalsmeer. Tenminste driemaal per jaar vindt een aandeelhoudersvergadering plaats. Elke gemeente wordt daarin vertegenwoordigd door één van haar wethouders. In deze vergaderingen worden onder meer de begroting, de jaarrekening, de uniforme tarieven en de strategie vastgesteld.

Raad van Commissarissen
Voorzitter van de aandeelhoudersvergadering is de heer P.E.J. den Oudsten, ook de president-commissaris van de Raad van Commissarissen. De Raad bestaat verder uit de heren J.H. Bonnema, J.E. Wigboldus, R.A.M. Karsmakers en D.Hoogendoorn en de dames B. Vlieger-Ruitenberg en M.A.J. Jager-Wöltgens.  

Fryslân Miljeu: inzameling en reiniging
De aandelen van N.V. Fryslân Miljeu zijn in handen van 11 Friese gemeenten en 3 Groningse gemeenten. Tenminste tweemaal per jaar vindt een aandeelhoudersvergadering plaats, waarin elke gemeente vertegenwoordigd wordt door één van haar wethouders. In deze vergadering worden onder meer de jaarrekening en de strategie vastgesteld.

Raad van Commissarissen
Voorzitter van de aandeelhoudersvergadering is de heer G. Gerbrandy, ook de president-commissaris van de Raad van Commissarissen. De Raad bestaat verder uit de heren T. van Mourik, P. Stoelwinder en J.H. Veenhouwer en mevrouw M.H.M. van der Werff.