Week van de CE: ‘Innovatie voor nog meer groengas uit luiers’

Bartjan Bij Schudzeef

Extra 6 miljoen kuub groengas uit afval

Het is de Week van de Circulaire Economie. Iedere dag komt een collega aan het woord over zijn of haar bijdrage. Vandaag Bartjan van Dixhoorn, Omrin’s projectleider van de DANO-trommel: “Wij halen met onze unieke innovatieve DANO-trommel nog meer groene energie uit luiers.”

 

Omrin (Fries voor ‘kringloop’) zet vol in op een circulaire economie; samen voor minder afval en meer (hoogwaardig) hergebruik. Dag in dag uit werken we daar samen met onze partners aan, bijvoorbeeld door nog meer groene energie uit afval te halen.

"Wij helpen actief mee met fossielvrije brandstof in de energietransitie."

Bartjan van Dixhoorn, Omrin’s projectleider van de DANO-trommel

Innovatie DANO Hal

Bartjan: “Wij investeren slim in onze installaties, zodat wij meer afval kunnen recyclen. Bijvoorbeeld met de DANO-trommel. Deze enorme trommel maalt luiers en ander organisch afval fijn en maakt het geschikt voor vergisting. Dit betekent dat we flink wat extra biogas kunnen produceren. Maar ook dat we ons scheidingspercentage voor de gemeenten richting de 80% kunnen brengen: uniek in Nederland.

We voegen met de DANO-trommel een extra scheidingsstap aan de bewerking van restafval toe en reduceren we de hoeveelheid RDF (brandbaar afval voor thermische verwerking) met ongeveer 40%. De organische delen die nog in deze afvalstromen zitten, zoals papier en luiers, worden gescheiden en vervolgens vergist. Hierdoor kunnen we zo’n 6 miljoen kuub biogas extra produceren: in totaal komen we dan op ruim 22 miljoen kuub biogas.

Het biogas werken we op naar gas van aardgaskwaliteit: groengas. Dit zetten we grotendeels op het gasnet dat bij huishoudens in de omgeving terecht komt. Een ander deel wordt gebruikt als brandstof voor onze voertuigen. Zo helpen we actief mee met fossielvrije brandstof in de energietransitie.”

(dit project wordt mede uitgevoerd met steun van Topsector Energiesubsidies van het Ministerie van Economische Zaken)

DANO 1
DANO 2
DANO 3