Voorbereidingen vergister op Groninger Milieuboulevard

SBI Vergistingstorens Met Windvaan LR Liggend

Milieueffectrapport

Op de Milieuboulevard in Groningen gaat Omrin, in opdracht van de drie ARCG-gemeenten (Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier, met gezamenlijk bijna 300.000 inwoners) een vergistingsinstallatie bouwen en exploiteren. De installatie moet komen op het voormalige bedrijfsterrein van afvalverwerker Attero. Wij gaan daar zo'n 130.000 ton groente-, fruit- en tuinafval per jaar verwerken tot naar schatting 6,5 miljoen kuub biogas en circa 52.000 ton compost.

Voor de bouw van de vergister heeft Omrin het voormalige bedrijfsterrein van Attero achter afvalbrengstation Woldjerspoor overgenomen. Het terrein moet halverwege dit jaar klaar zijn voor de bouw. Voordat de bouw echt begint wil de Commissie Mer (Commissie voor de milieueffectrapportage) nog wel dat Omrin duidelijk de werking van de vergistingsinstallatie, het productieproces en de samenstelling van de afvalstromen beschrijft. Deze informatie is nodig voor het bepalen van de milieugevolgen van de installatie. Denk daarbij aan uitstoot naar de lucht van geur en geluid en de uitstoot naar water. Ook de verkeerseffecten moeten in beeld gebracht worden.

 

Wij zijn nu aan de slag met dit milieueffectrapport. Als dat klaar is, laat de provincie het rapport beoordelen door de Commissie.

"Wij gaan op de Milieuboulevard Groningen zo'n 130.000 ton groente-, fruit- en tuinafval per jaar verwerken tot naar schatting 6,5 miljoen kuub biogas en circa 52.000 ton compost'