Uitbreiding Ecopark De Wierde in de media: 'temple of trash'

Ecopark

'Temple of trash' in Heerenveen? 

Vandaag online in de Leeuwarder Courant een artikel door LC-journalist Zander Lamme over onze plannen op het Ecopark De Wierde; gisteravond was er een omgevingsbijeenkomst.

Het nieuwe kantoor en bezoekerscentrum van de afvalverwerking in Heerenveen moet worden gemaakt van iets wat het meest lijkt op grote houten tafels. „Die kunnen aan elkaar geschakeld en op elkaar gestapeld worden.”

Klik hier voor de link naar het artikel, of lees integraal:

"We hebben veel waardering voor het landschappelijk plan"

Hûs en Hiem adviescommissie 

Kantoor en bezoekerscentrum

De nieuwe gebouwen zijn bedoeld voor de uitbreiding van Ecopark de Wierde. Daar brengen wekelijks gemiddeld 120 vrachtwagens restafval om te scheiden en te bewerken. Afvalverwerkingsbedrijf Omrin zegt de komende jaren meer ruimte nodig te hebben voor onder meer het sorteren.

 

Om die reden wil Omrin 8,5 hectare weiland in het noorden betrekken bij het afvalpark. De precieze plannen zijn allemaal nog in de maak, maar de bedoeling is om als eerste de kantoorruimte daarnaartoe te verplaatsen. Bovendien moet er alvast een bezoekerscentrum komen.

Begin dit jaar sloeg architect Doeke van Wieren aan het schetsen. Eén van de eerste dingen die hij bedacht: het bezoekerscentrum en het kantoor moesten één en geen aparte gebouwen worden. Onder meer omdat het qua materiaalgebruik veel efficiënter zou zijn.

Afbeelding2
Afbeelding1

Losse schetsen en parkeerplaatsen

Van Wieren, landschapsarchitect Peter de Ruyter en Omrin presenteerden deze week hun voorlopige plannen bij omgevingskwaliteitscommissie Hûs en Hiem. Van volledig uitgewerkte tekeningen was nog geen sprake. Wel konden de ontwerpers laten zien hoe het nieuwe terrein ongeveer zou worden ingericht en waren er losse schetsen van het gebouw.

 

Dat, vertelde Van Wieren, moest een soort tempel worden. „Een temple of trash in een artificieel landschap.” Die moet gaan bestaan uit een soort grote houten tafels van 3,6 meter bij 7,2 meter en 3,6 meter hoog. „Die kunnen aan elkaar geschakeld en op elkaar gestapeld worden.” Bovendien kunnen ze later makkelijk opnieuw worden gebruikt.

 

De leden van Hûs en Hiem, die over het plan advies uitbrengen bij de gemeente, waren er in het algemeen over te spreken. „We hebben veel waardering voor het landschappelijk plan”, zei voorzitter Stefan Stienstra. Ook voor het systeem met de tafels was waardering. „Maar de tempel is misschien te letterlijk een tempel geworden.”

Parkeerplaatsen

Konden de tafels niet op een andere manier op en tegen elkaar worden gezet? En wat was het eigenlijk jammer dat ze van nieuw kruislaaghout werden gemaakt en niet van gerecyclede materialen. „Ik had gehoopt dat die grote berg afval afgebouwd kon worden en gebruikt voor het nieuwe gebouw”, zei een van hen.

 

Maar ja, die berg zit vol met asbest en metalen en voor de rest werden wel zoveel mogelijk materialen hergebruikt, zeiden de bedenkers.

 

Ook het aantal parkeerplaatsen was met 228 best fors, vond de commissie. En nog iets: het gebouw mocht wel wat meer industrieel ogen.

 

Van Wieren nam de „waardevolle suggesties” ter harte en beloofde nog eens te kijken naar een andere opbouw van zijn tafels. Wie weet volgt hij wel het advies van een van de commissieleden op. Die stelde voor om in plaats van een tempel met het hoogste punt in het midden een Colosseum te bouwen. „Met hoge zijkanten en dan trapsgewijs naar binnen toe.”