Start unieke Stichting Samen Circulair rond sc Heerenveen

Sietsma Vannijen Vandervelde Deboer FPH

vlnr: Jan Willem Sietsma (kwartiermaker Samen Circulair), Evert Jan van Nijen (directeur VCF), Steven van der Velde (voorzitter bestuur Samen Circulair) en Bouwe de Boer (kwartiermaker Freonen fan Fossylfrij Fryslân)

"Aanjagen en samen bouwen voor een circulaire economie"

In dit voetbalseizoen 22-23 is Stichting Samen Circulair Heerenveen opgericht door een aantal bedrijven uit Noord Nederland, met Omrin en sc Heerenveen als initiatiefnemers. Bij Omrin is onze collega Steven van der Velde, bedrijfsdirecteur C&L met passie voor sc Heerenveen, de aanjager van de stichting. Daarmee zijn we één van de trotse Founding Partners van Samen Circulair. Inmiddels is een kwartiermaker aangesteld en raakt het initiatief al aardig op stoom. Aan de vooravond van de Week van de Circulaire Economie (6 t/m 11 februari) presenteert de stichting zich breeduit!

 

Lees het hele verhaal hier of bezoek de website

"Van denken naar doen!"

Steven van der Velde (voorzitter bestuur Samen Circulair Heerenveen & directielid Omrin)

Hoe kunnen we samen de circulaire gedachte nog verder brengen in onze regio en zelfs versnellen? Door gebruik te maken van netwerken en gezamenlijke passie, bijvoorbeeld rond sc Heerenveen. Dat past ook bij de visie en missie van Omrin: circulaire (afval)ketens bouwen voor het welzijn van volgende generaties, en daarin aanjager, verbinder en koploper zijn. Enerzijds bouwen we dus circulaire ketens, anderzijds jagen we de circulaire transitie aan en bouwen we mee aan een regionaal ecosysteem. Samen Circulair is een mooi voorbeeld van het aanjagen van de transitie via sc Heerenveen.

 

Logo
Samencirculair Infographic V10 Page 0001

Verbinder en aanjager in de circulaire economie

Omrin heeft in haar missie/visie staan dat ze een rol voor zichzelf ziet als verbinder en aanjager van de circulaire economie en zelf een wezenlijke bijdrage wil leveren in het sluiten van circulaire ketens. De transitie naar een circulaire economie is een proces, en om dit te realiseren zullen alle partijen die actief zijn in de economie mee moeten doen. Van grondstoffenleverancier tot producent van producten, die door de consument in de winkel worden gekocht.

Samenwerken

Samen Circulair werkt in Friesland samen met bestaande initiatieven, zoals de Vereniging Circulair Friesland en Freonen fan Fossylfrij Fryslân. En ook met de internationale stichting We Play Green, van voormalig-sc Heerenveen speler de Noor Morten Thorsby. “Samenwerken, daar draait het om. Omrin doet mee met Samen Circulair, omdat er rondom sc Heerenveen veel enthousiaste partners en mogelijke partners voor ons zijn. Zo kunnen we samen scoren!”, aldus Steven, actief voorzitter van de stichting.

Fph2605