Routewijziging Heerenveen, Ooststellingwerf en Opsterland: vanaf maandag 19 juni nieuwe inzameldagen

Routewijziging Hveen Owerf Opsterland

Vanaf maandag 19 juni wijzigen we de inzameldagen van het restafval, papier en/of gft-afval. Dit geldt voor inwoners uit de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf en Opsterland. Afval kan dus op een andere dag dan voorheen worden opgehaald. Naast de dag kan ook de tijd waarop de vuilniswagen langskomt veranderen. Inwoners wordt verzocht de container voor 07.00 uur aan de weg te zetten.

Nieuwe inzameldagen in Omrin Afvalapp en op website
Wij veranderen de inzameldagen om de routes te optimaliseren. De nieuwe inzameldagen zijn te vinden in de Omrin Afvalapp en op de website www.omrin.nl/afvalkalender

Inwoners ontvangen ook een brief over de wijziging.