Restafval Leeuwarden daalde fors in 2022

Bram En De Biobak

10 procent minder ‘grijs afval’

In de laatste maanden van 2022 leverden Leeuwarders 10 procent minder ‘grijs afval’ in dan diezelfde periode in 2021. Het aantal dumpingen van grof huisafval nam toe.

 

Dit blijkt uit een overzicht dat burgemeester en wethouders deze week presenteerden. Het gaat om de periode van oktober tot en met december. Destijds hoefden Leeuwarders nog niet te betalen per kilo afval via diftar.

 

Makkelijker groen afval scheiden

Over het hele jaar 2022 gemeten daalde het ingeleverde restafval met 24 procent ten opzichte van 2021. ‘De totale hoeveelheid restafval in 2022 was 131 kilogram per inwoner’, meldt het overzicht. Dit is dus fors minder dan in 2021, toen het 173 kilo betrof. Hier zijn verschillende verklaringen voor te bedenken. Bij flatgebouwen werd het in 2022 gemakkelijker gemaakt om groen afval apart in te leveren. Verder kan de grotere aandacht voor de invoering van diftar al effect hebben gehad, denkt GL-wethouder Evert Stellingwerf. De coronamaatregelen zullen ook invloed hebben gehad. Tijdens de eerste lockdown in 2020 nam de hoeveelheid afval sterk toe, want mensen waren toen vaker thuis. In de loop van 2022 zaten ze weer meer op school of op het werk. Een afname van huisafval ligt dan voor de hand.

 

 

"Makkelijker groen afval scheiden"

Wethouder Evert Stellingwerf - gemeente Leeuwarden

Adresgegevens zoeken in vuilniszak

 

Het aantal dumpingen van grof huisvuil nam toe. De bijzet daalde echter: hiermee wordt gedoeld op vuilniszakken die bij ondergrondse afvalcontainers worden achtergelaten. ‘Om de overlast aan te pakken, worden er dagelijks door afvalverwerker Omrin routes gereden langs de ondergrondse verzamelcontainers’, meldt het verslag. Handhavers openden ook geregeld vuilniszakken ‘op zoek naar adresgegevens’. Op die manier konden sommige mensen worden opgespoord en bekeurd. Sinds 1 januari dit jaar betalen Leeuwarders een vast bedrag per kilo huishoudelijk afval en per leging van hun grijze container. De resultaten van dit diftarsysteem zijn nog niet duidelijk: pas na een halfjaar worden alle cijfers gepubliceerd.

 

(Bron: Leeuwarder Courant , donderdag 6 april 2023)

Papierbakken Close Up Deksels