Overdracht Toertocht ‘Met z’n Allen’

Overdracht Toertocht

Overdracht Toertocht Met z'n Allen

Op zaterdag 8 oktober 2022 heeft Omrin de organisatie van de jaarlijkse Toertocht ‘Met z’n Allen’ overgedragen aan de gemeente Noardeast-Fryslân. Uit handen van algemeen directeur John Vernooij ontving wethouder Aant Jelle Soepboer het stuurwiel als symbool hiervan. 
De Toertocht ‘Met z’n Allen’ is een initiatief van Omrin, waarbij meer dan 100 cliënten van Alliade meerijden in een optocht van voertuigen van huisvuilinzamelaars zoals Omrin, Milieudienst Groningen én diverse gemeenten.

Wat is Toertocht 'Met z'n Allen'?

Toertocht ‘Met z’n Allen’
De Toertocht door Fryslân is ieder jaar een fantastische belevenis voor de cliënten van Alliade én de chauffeurs. Bij de ontvangst is het net een reünie omdat niet alleen de cliënten maar ook de chauffeurs hier vaak al jaren vrijwillig aan meedoen.

Toekomst
Door het stokje over te dragen aan de gemeente Noardeast-Fryslân blijft deze mooie traditie in stand. Directeur John Vernooij van Omrin: “Ik weet niet wie er tijdens de Toertocht meer genieten, de cliënten of de chauffeurs. Een geweldige traditie die vooral voortgezet moet worden.” Ook bestuurder Elze Vonk van Alliade is hier blij mee. “Met het meerijden in deze bijzondere Toertocht gaat voor veel cliënten van ons, een wens in vervulling. Het is écht een belevenis waar nog lang over nagepraat wordt, met een grote glimlach op het gezicht.” 

“De gemeente Noardeast-Fryslân is grutsk dat sy dizze tradysje de kommende jierren oerein hâlde mei en sjocht út nei de earstfolgjende kear dat de tocht écht wer trochgean kin! Ik kin net wachtsje om alle blide gesichten te sjen en der mei inoar in moaie dei fan te meitsjen. Wy nimme it stokje fan herten oer.” aldus wethouder Aant Jelle Soepboer van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Geschiedenis
Deze Toertocht is inmiddels een traditie die al 30 jaar bestaat. Na het initiatief van de gemeente Sneek heeft ook de gemeente Smallingerland 10 jaar deze tocht georganiseerd, vervolgens heeft Omrin de tocht 10 jaar georganiseerd voor de cliënten van Alliade en is het stokje nu overgenomen door de gemeente Noardeast-Fryslân. Helaas konden de toertochten in de afgelopen jaren drie jaar door de coronamaatregelen niet doorgaan, maar in 2023 hopelijk weer wel!