Omrin en plaatselijk belangen sluiten convenant rond Ecopark De Wierde.

Edwconvenant2023jpeg

Plaatselijke Belang Vegelinsoord, Dorpsbelang Oudehaske, Plaatselijk Belang Haskerdijken en Nieuwebrug en Omrin hebben een gezamenlijk convenant ondertekend waarmee afspraken zijn vastgelegd rond de (groei van) de bedrijfsactiviteiten van Omrin op Ecopark De Wierde.

De gemaakte afspraken moeten zorgen voor een constructieve samenwerking in de verdere ontwikkeling van een aangename leef- en werkomgeving op en in de omgeving van Ecopark De Wierde. Daarbij is  aandacht voor eventuele overlast en onderlinge communicatie .

Ook rondom aanvragen voor een vergunning stelt Omrin dat deze met een begrijpelijke toelichting van de context aan plaatselijke belangen worden gestuurd. Plaatselijke belangen kunnen, indien zij dat nuttig achten, de omgeving  informeren en zijn op de hoogte van de situatie wanneer hierover vragen worden gesteld.

"Omrin draagt op deze manier bij aan het behouden van een goede leefomgeving"

 

Omrin zal plaatselijke belangen ook actief informeren over calamiteiten in die gevallen waarbij er risico’s zijn voor de omgeving. Voor overige calamiteiten zullen plaatselijke belangen en Omrin gezamenlijk tot een juiste invulling komen.

Omrin en plaatselijke belangen stellen een gezamenlijk communicatieplan op waarin de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de communicatie worden vastgelegd. Het communicatieplan zal in ieder geval ná een jaar worden geëvalueerd en kan waar nodig worden bijgesteld.

Als één van de eerste aanpassingen wil Omrin een speciale hal over de ontvangstbunker en het bordes bouwen, zodat het lossen van afval volledig inpandig zal gaan plaatsvinden, hetgeen minder overlast geeft. Voor realisatie hiervan wordt door Omrin een vergunningaanvraag voorbereid.

 

Inspiratiebeeld5