Noodgreep door afvalsector: milieustraat opent deuren voor illegale lachgascilinders

Lachgas Flessen

Serieuze veiligheidsrisico's

Vanaf 1 september 2023 zijn alle milieustraten in Nederland bereid gebruikte illegale lachgascilinders in te nemen. De cilinders worden vanaf januari dit jaar veelvuldig aangetroffen in het restafval. Zij zorgen door ontploffingen in vuilniswagens en afvalverbrandingsinstallaties voor grote schade en serieuze veiligheidsrisico’s. Volgens de brancheverenigingen NVRD en Vereniging Afvalbedrijven, waar Omrin onderdeel van is, is de situatie onhoudbaar: “Vanuit het Rijk komt geen oplossing, nu nemen we het heft in eigen hand.” Officieel mogen milieustraten geen illegale cilinders innemen.

"Het gaat zo niet langer, dus we nemen het heft in eigen handen"

Robert Loos - directeur Vereniging Afvalbedrijven

Enorme schade

Vanaf 1 januari dit jaar valt lachgas onder de Opiumwet. Het gebruik en afdanken ervan is dus verboden. Daarmee verviel ook het systeem van statiegeld op de cilinders waar het gas in verpakt zit. “We zien sinds januari een enorme opkomst van wegwerpcilinders die we terugvinden in de openbare ruimte of in het restafval”, aldus de NVRD en de Vereniging Afvalbedrijven. Het gaat om ongeveer 250.000 wegwerpcilinders op jaarbasis. De afgedankte cilinders komen samen met het restafval in afvalverbrandingsinstallaties en inzamelvoertuigen terecht, waar ze onder druk tot ontploffing komen. Dit leidt tot enorme schade aan het materieel, die inmiddels tot zeker 30 miljoen oploopt. De installaties raken beschadigd, moeten worden stilgelegd en gerepareerd. “We hebben het niet over deo-bussen, maar over cilinders van 2 kilo. Het is een wonder dat er nog niemand ernstig gewond is geraakt – of erger”, aldus Robbert Loos, directeur Vereniging Afvalbedrijven.

 

Klik hier voor het officiële bericht van de NVRD en VA.

Lachgasflessenstatiegeld