Milieustraat Damwâld wordt klaargemaakt voor de toekomst

Luchtfoto Milieustraat Damwâld Min

Veilig en overzichtelijk

“Deze milieustraat bestaat nu bijna 25 jaar,” zegt Jelmar Helmhout, woordvoerder van Omrin. “In het begin hadden we ongeveer 25.000 bezoekers per jaar. Inmiddels is dit opgelopen tot meer dan 50.000 per jaar. Door de toegenomen drukte willen we de milieustraat veiliger en overzichtelijker maken.”

 

Een van de aanpassingen is het verplaatsen van de toegangsweg. Deze zal voortaan meer op het terrein zelf liggen. Aan het einde van deze weg komt een praatpaal waar bezoekers hun gegevens kunnen doorgeven en direct kunnen betalen. Dit moet de doorstroming verbeteren en overlast op de aangrenzende weg verminderen. Ook zal in de nieuwe situatie vrachtverkeer niet meer kruisen met particuliere voertuigen.

Grote veranderingen bij milieustraat Damwâld:

“Het moet veiliger en overzichtelijker worden”

In overleg tussen Omrin als eigenaar van het terrein en beide deelnemende gemeentes Noardeast Fryslân en Dantumadiel zijn de plannen ontwikkeld. De milieustraat Damwâld is in 2000 gestart in combinatie met bestaande overslagstation voor huisvuilauto’s en grofvuilinzameling van gemeentes. 

 

Toename bezoekers

Sinds de opening in 2000 is het bezoekersaantal ruim verdubbeld van 25.000 naar 55.000 per jaar. Ook het aantal stromen is de laatste jaren flink uitgebreid: harde kunststoffen, piepschuim verpakkingsmateriaal, matrassen, elektrische apparaten scheiden in groot en klein en tapijt. Hierdoor is in de loop van de tijd ruimtegebrek ontstaan om optimaal te kunnen scheiden. Daarnaast moeten de laatst toegevoegde stromen aan hoge eisen voldoen; er mag geen tot zeer weinig vervuiling in zitten. 

Veiligheid

Ter vergroting van de veiligheid is er geen kruisend verkeer meer tussen vrachtauto’s en bezoekers en zal de wachtrij gedeeltelijk op het terrein staan waarmee er een betere toegang en minder overlast voor doorgaand verkeer op de Kooiloane is. Bij de ingang komt ook ene ‘praatpaal’ waar de bezoekers hun lading kunnen aanmelden en afrekenen.

Toekomst

De uitvoering is zodanig dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met een volgende doorgroei van de milieustraat mocht dit op termijn nodig zijn. Daarmee wordt de milieustraat op verschillende onderdelen toekomstbestendig gemaakt.

De lokale omroep RTV NOF kwam vrijdag langs voor een reportage. Collega's Jan en Jelmar leggen uit: klik hier.

Collega Neemt Meubel Aan Voor Estafette Container Op Milieustraat Close Up LR Liggend