Midwaste: regisseurs in de keten

Juni2023midwaste

Samen maken we het verschil

Een vrolijk en leerzaam werkbezoek aan ons Ecopark De Wierde, dat stond deze week op de agenda. De moderne grondstoffen hub van het noorden. En tijdens de rondleiding werd ook een kijkje genomen in de vergister; daar wordt groen gas geproduceerd uit organisch restafval.

 

Midwaste is een coöperatieve vereniging van veertien regionale afval- en reinigingsbedrijven. Samen dragen wij bij aan een circulaire economie, met als doel een substantiële bijdrage te leveren aan de VANG-doelstellingen en mate van hergebruik.

 

We verbinden, om samen impact te maken op circulariteit. We geloven in de kracht van netwerk, de kracht van schaalgrootte. We zijn een coöperatie met een duidelijke missie. Een missie die we alleen samen kunnen volbrengen.

 

Door verbinding te faciliteren in de afvalketen, openen we mogelijkheden. Mogelijkheden die zorgen voor zekerheid. Zekerheid op de korte termijn, maar vooral ook voor de toekomst. Dat doen we voor onze leden. Want wij zijn onze leden, en zij zijn Midwaste. Het was een zonnige en leerzame dag!