Inspireer: “Mensen met doelen zijn gelukkiger”

Opnieuw Omrin LR

‘Sociale en ecologische winst’

Douwe Jan Boersma (Burum, 1972) is duurzaam ondernemer, circulair aanjager & coach. Hij startte met zijn bedrijf Health2Work, gespecialiseerd in ergonomische werkomgeving. Inmiddels is hij begonnen met OPNIEUW!  Een succesvolle sociale onderneming dat vanuit Buitenpost werkt aan een schonere, duurzamere wereld met oog voor het milieu en voor elkaar.  

 

‘Hergebruik van materialen’

Douwe Jan: "Als duurzaam ondernemer werk ik met duidelijke modellen. Bijvoorbeeld vanuit de zeven pillars van de circulaire economie van Metabolic. Onze basis ligt op abstract niveau in dit Metabolic-model van Circulair Friesland. Zoom je in, dan is daar het bolletje ‘hergebruik van materialen’ vanuit het vlindermodel van Ellen MacCarthur. Zo heb je een onderbouwde visie, vanuit een duidelijke ladder met doelen. We ontwikkelen naar circulair en later misschien modulair. Dat geeft houvast. Ik ben er ook van overtuigd dat mensen met doelen gelukkiger zijn."

 

Lees zijn inspirerende verhaal op ons online platform www.inspireerdewereld.nl . Daarop laten wij mensen aan het woord die, net als wij, passie hebben voor ons vak en het verbeteren van de wereld. Ieder op zijn of haar eigen manier, maar met duidelijke doelen.

 

#InspireerdeWereld