Inspireer: ‘Jezelf kunnen zijn is de grootste vrijheid’

Lucaskemper Omrin Inspireerdewereld Romkegabedraaijer LR 2

‘Erkenning voor elkaar, daar draait het om’

Omrin werkt actief aan een circulaire economie en inclusieve samenleving. Iedereen doet mee; naast bijna 500 medewerkers hebben wij ruim 400 vrijwilligers. Omdat we samen de wereld schoner en duurzamer willen maken. En willen inspireren voor een betere wereld.

 

Romke Gabe Draaijer (1990, Molkwerum) is acteur en theatermaker. Hij wil op zijn manier de wereld ook inspireren. Romke was 27 jaar toen hij uit de kast kwam, terwijl hij sinds zijn tiende weet dat hij op mannen valt. Daarover maakte hij een coming-of-age-sprookje ‘Pinokkio lost time’ in Tryater, met zijn eigen theaterstichting Firma Draaijer&DeVries. Romke: "In Friesland kan er op cultureel gebied heel veel, ook zeker in vergelijking met de randstad. Ik woon zelf in Utrecht, maar kom en werk nog steeds veel in Friesland. Vaak gebeurt het juíst hier, denk ik weleens! De ruimte die ik hier heb als theatermaker is bijzonder!"

 

Lees Romke's hele verhaal op ons online platform  www.inspireerdewereld.nl

           ‘Het blijft nodig om erover te praten’

Romke Gabe Draaijer - acteur en theatermaker

‘Er waren geen verhalen die mij representeerden’

Romke vertelt: "We zijn als lhbtiq+ gemeenschap een minderheid en zullen een minderheid blijven. Zichtbaarheid is dan nodig om gezien en gehoord te worden tussen hetgeen wat de norm heeft. Anders bestaat de kans om onder de voet gelopen te worden. Dat heeft de geschiedenis vaak genoeg aangetoond. Het blijft nodig om erover te praten. Een voorstelling biedt openheid om erover te praten, en ja, dat moet nog. Mensen worden nog steeds lastiggevallen als ze hand in hand lopen. Of wanneer ik mijn vriend een kus geef bij ons afscheid op het station in Leeuwarden, of Utrecht, dan kijken we beiden eerst als een uil in het rond. We zijn er daarom nog lang niet, ook al denken we soms van wel."

Lucaskemper Omrin Inspireerdewereld Romkegabedraaijer LR 4