Heerenveen trots op Omrin en ontwikkelingen Ecopark De Wierde

Skywise Luchtfoto 15.04.21 (14)

'Werklandschap van de Toekomst'

Vorige week heeft de gemeenteraad van Heerenveen unaniem ingestemd met het raadsvoorstel over de revisievergunning, met een definitieve verklaring van geen bedenkingen. Tijdens de behandeling toonden alle partijen zich trots op Omrin en de duurzame ontwikkelingen op het Ecopark De Wierde.  

 

Het betekent o.a groen licht voor het aan de oostzijde uitbreiden van het terrein met circa 4 ha. en het verhogen van de stortplaats van 24 meter naar 29 meter.  Momenteel worden er uitgebreide plannen gemaakt voor een 'Werklandschap van de Toekomst', waarbij wij een modern en toekomstgericht park gaan realiseren gericht op onze actieve rol in de circulaire economie. En waarbij de omgeving actief betrokken wordt. Minder afval, meer hergebruik.

 

Meekijken met de raad? Klik op de link, na ca 48 minuten begint de behandeling van ons punt (dat duurt ongeveer een kwartier).

 

 

 

 

"Een leefbare aarde creëren voor de ‘Next Generation'..."

Ecopark De Wierde - Heerenveen

Als 'Werklandschap van de Toekomst' is Ecopark de Wierde:

 • De grondstoffenproducent voor hoogwaardig hergebruik van afval;
 • Minimaal energieneutraal;
 • De biodiversiteitshotspot van Noord-Nederland;
 • Emissievrij;
 • Klimaat adaptief;
 • Het voorbeeld van circulair bouwen;
 • Een inspirerende en circulaire werkomgeving voor medewerkers;
 • Een broedplaats voor talent;
 • Ingepast in de omgeving en met de mienskip;
 • Het voorbeeld van een succesvol transformatieproces;
 • Het inspirerende voorbeeld voor de regio, Nederland en internationaal.
OMRIN GASINSTALATIE VIREMA 4449