Gemeenteraad Waadhoeke onder de indruk van REC

03012023Waadhoekerec

Duurzame energietransitie

Vandaag was een delegatie van de gemeenteraad van aandeelhouder gemeente Waadhoeke te gast bij onze REC in Harlingen. Ter plekke kregen de raadsleden en de ambtelijke contactpersoon een presentatie en rondleiding door de installatie en was er ruimte voor vragen en discussie.

 

 

Oars

De delegatie was onder de indruk van onze installatie en de rol die het speelt in het duurzaam verwerken van het huishoudelijk restafval, dat niet meer te recyclen valt. De energieproductie door de REC helpt actief mee in de energietransitie en het voorkomen van fossiele brandstof. Dat past ook bij de ambities van de gemeente Waadhoeke, waar men bijzonder actief is met duurzaamheid. Waadhoeke werkt aan een duurzame gemeente vanuit het project "Samen doen we het Oars. Samen gaan we voor duurzaam."

Waadhoeke Concept Oars5