Gemeente Pekela kiest voor Omrin

F9423e55 10B5 4Bb8 8F79 Bc2ca626d1ad

Inzameling en verwerking

De gemeente Pekela heeft tijdens de raadsvergadering van dinsdag 19 december 2023 unaniem ingestemd met een aandeelhouderschap van de gemeente in zowel N.V. Fryslân Miljeu als Afvalsturing Friesland N.V.

 

Vanaf 1 oktober 2024 gaat Omrin het huishoudelijk restafval, gft-afval en oud papier van de gemeente Pekela inzamelen. Ook gaat Omrin de exploitatie van de milieustraat in Nieuwe Pekela voor haar rekening nemen.

"Omrin ziet belangstelling nieuwe gemeenten groeien"

 

Nieuwe mini-containers

Vanaf 1 januari 2025 gaat Omrin het huishoudelijk restafval van de gemeente Pekela verwerken in de SBI. De gemeente Pekela kiest bewust voor de nascheiding van PMD. De PMD die nu met minicontainers en bovengrondse containers wordt ingezameld, wordt voor 70% afgekeurd en vervolgens verbrand. Vanuit oogpunt van hergebruik en financiën een niet-gewenste situatie.

 

De komende maanden zullen in het teken staan om de overgang van de huidige afvalinzamelaar naar Omrin soepel te laten verlopen. In de gemeente worden onder andere nieuwe minicontainers uitgerold.

Logo Pekela