Gemeente Aalsmeer komt naar Omrin

Juni2023aalsmeer

Restafval uit Aalsmeer verwerkt door Omrin 

Per 2023 wordt het huishoudelijk restafval van de gemeente Aalsmeer nagescheiden en verwekt door Omrin in Heerenveen. Wethouder Kikkert en een delegatie van de gemeente kwam vandaag kijken op het Ecopark De Wierde in Heerenveen. 

 

De gemeenteraad van Aalsmeer stemde destijds unaniem in met de inbesteding van nascheiding en verwerking van het huishoudelijk restafval door Omrin, het betreft circa 6.450 ton restafval.

 

Meerlanden verzorgt de inzameling, Omrin zorgt voor de ‘rest’. Dat betekent concreet de verwerking van het huishoudelijk restafval, deels door het om te zetten in herbruikbare grondstoffen en het deel dat dan nog overblijft wordt door verbranding omgezet in duurzame energie. Het vervoer naar de verwerkingsinstallaties in Heerenveen en Harlingen vindt op een duurzame manier plaats. Omrin rijdt vooral met voertuigen op groengas, geproduceerd uit organisch restafval. Schoner, stiller en duurzamer.