Drie nieuwe commissarissen voor Omrin

Tankstation Met Bloemen EDW HR Liggend Min

Enthousiasme en betrokkenheid

Afvalsturing Friesland NV, werkzaam onder de handelsnaam Omrin met als belangrijkste taak het be- en verwerken van huishoudelijk afval, heeft drie nieuwe leden van de raad van commissarissen.

 

De heer König, mevrouw Zuidberg-Tabak en mevrouw Jacobs–Van den Eijnden zijn nieuw benoemd en nemen de plaats in de raad van commissarissen over van respectievelijk de  heer Karsmakers, mevrouw Vlieger-Ruitenberg en mevrouw Jager-Wöltgens, die volgens ‘het rooster van aftreden’ per 1 mei 2024 afscheid nemen. De heer König is benoemd door de raad van commissarissen. Mevrouw Zuidberg en mevrouw Jacobs zijn vandaag benoemd door de algemene vergadering.

 

De president-commissaris van Afvalsturing Friesland, de heer Peter den Oudsten, is verheugd met de nieuwe samenstelling van de RvC: “Voor onze vertrekkende commissarissen, die een goede bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het bedrijf, hebben we waardige en enthousiaste opvolgers gevonden. Samen hebben we de ambitie om gemeenten te ontzorgen voor de be- en verwerking van huishoudelijk afval en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de circulaire economie en de duurzame energietransitie. Bij de nieuwe leden zien we enthousiasme en betrokkenheid om een positieve bijdrage te leveren.”

"Samen hebben we de ambitie om gemeenten te ontzorgen voor de be- en verwerking van huishoudelijk afval en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de circulaire economie en de duurzame energietransitie"

Peter den Oudsten - president-commissaris van Afvalsturing Friesland NV

De nieuwe leden zijn:

 

Cas König

De heer König is sinds 2017 CEO van havenbedrijf Groningen Seaports in Delfzijl. Groningen Seaports voert het beheer over de zeehaven van Delfzijl, de Eemshaven en twee binnenhavens in deze regio en is bijzonder actief op het gebied van circulariteit. Hij heeft ervaring op het gebied van de (proces)industrie, de energietransitie en binnen een overheidsbedrijf met publieke aandeelhouders.

 

Annemarie Zuidberg-Tabak

Mevrouw Zuidberg heeft een bedrijfskundige achtergrond en is sinds maart 2024 algemeen directeur van Qbuzz. Eerder was ze onder andere werkzaam als CCO, als COO en als regiodirecteur bij Qbuzz. Mevrouw Zuidberg is vanuit haar functie mede verantwoordelijk voor de transformatie van Qbuzz naar een duurzaam en innovatief openbaar vervoerbedrijf.

 

Brigitte Jacobs-Van den Eijnden

Mevrouw Jacobs heeft een chemisch-technologische achtergrond en is sinds 2019 business leader energie- en materiaaltransitie bij not-for-profit onderzoeksorganisatie TNO. In deze functie verricht ze leidinggevende strategische consultancywerkzaamheden bij diverse energie- en materiaal-transitieprojecten en werkt ze intensief samen met onder andere Nederlandse en Europese overheidsorganisaties.

Vlaggen Omrin En Duurzaamste Bedrijf Van Nederland
Annemariezuidberg

Annemarie Zuidberg-Tabak 

1Naamloos (1)

Cas König 

Brigitte Jacobs Tno Edv5295

Brigitte Jacobs-Van den Eijnden