6778 kinderen himmelen erop los!

IMG 2282

Met het bezoek van wethouder Jan Dijkstra en kinderburgemeester Tijmen de Vries in de gemeente Waadhoeke wordt Himmelwike 2024 afgesloten. Maar liefst 6778 kinderen hebben zwerfafval opgeruimd én zich verdiept in afval in een circulaire wereld.

Ook op basisschool De Twaspan in Deinum waren de kinderen verrast door boer Kan Woudstra die spontaan langskwam. De kinderen kregen uitleg over compost, maar stelden ook persoonlijke vragen: Zoals welke trekker hij heeft en of hij wel op de BBB heeft gestemd.

De teller voor dit jaar staat op

  • 6778 kinderen
  • 49 scholen
  • 6 gemeenten

(gemeente Harlingen, gemeente Heerenveen, gemeente Waadhoeke, gemeente Leeuwarden, gemeente Opsterland en gemeente Ooststellingwerf)

 

"Bermgras wordt gemaaid en omgezet in compost. En om vervuiling in compost te voorkomen, moeten we de bermen schoon houden."

Weetje van boer Kan Woudstra

Himmelwike 22 Mei 2024 PDF Grafie 03217
Himmelwike 22 Mei 2024 PDF Grafie 03190
Himmelwike 21 Mei 2024 PDF Grafie 01652
Himmelwike 21 Mei 2024 PDF Grafie 01623