Duurzame energie

Groengas

Elk huishouden produceert afval. Een groot deel daarvan bestaat uit groente, fruit- en tuinafval. In onze vergistingsinstallatie in Heerenveen vergisten we dit organische materiaal. Het biogas dat hieruit ontstaat, werken we op tot aardgaskwaliteit.

Op deze manier produceren we elk jaar bijna 14 miljoen kubieke meter groengas. Een deel daarvan gebruiken we voor ons eigen wagenpark, om fossielvrij te rijden. Denk aan afvalwagens, veegmachines én bedrijfsauto’s. De rest leveren we aan het netwerk van Liander. Hiermee voorzien we 10.000 huishoudens van groene energie dat uit hun eigen afval komt.

Duurzame Energie Groengas

♻ Groengas uit afval voor 10.000 huishoudens

REC Stoomleiding Buiten 62J9473

Groene stroom

Uit al het afval dat huishoudens en bedrijven produceren, probeert Omrin zoveel mogelijk te hergebruiken. Dit doen we al voor het grootste deel, maar toch houden we na scheiding en bewerking nog een klein percentage afval over. Dit restafval zetten we om naar duurzame energie.

Dit doen we op Ecopark de Wierde in Heerenveen én in onze ReststoffenEngerieCentrale (REC) in Harlingen. In deze centrale verbranden we afval. Hiermee wekken we, tegen het hoogste rendement, warmte op. Deze stoom wordt weer omgezet in elektriciteit, en een deel wordt gebruikt in naastgelegen industrie. De energie die we jaarlijks opwekken is goed voor ruim 43.000 huishoudens. Hiermee zorgt de REC voor 25% van de totale Friese duurzame energieproductie.

Hiermee werken we aan

SDG 7 Betaalbare en duurzame energie