Biodiversiteit

Actief de natuur stimuleren

Biodiversiteit klinkt heel lastig om te stimuleren, daarom hebben wij daarop een visie. Think global, act local. Dit doen we door samen te werken, maar ook door zelf aan de slag te gaan. 

Onze Koeien Achter Bij De Stort Op Ecopark De Wierde

Zelf aan de slag of samen met de omgeving

Belted Galloway Koeien

Belted Galloway Cows

Sinds juni 2020 grazen Arla en Ciska op Ecopark de Wierde en worden onderhouden door buurvrouw Durkje.

Kunstenaar Claudy Jongstra

Samenwerking Claudy Jongstra

Kunstenares Claudy Jongstra gebruikt wol voor haar kunstwerken. "Het materiaal is geheel composteerbaar, een mooie vorm van upcycling en kringloop."

Reptielentunnel

Reptielentunnel

Op Ecopark de Wierde hebben een een amfibieën- en reptielentunnel aangelegd. Dit zorgt voor een veilige oversteek.

Bijenhotel Welcome To The Village

Bijenhotel Welcome to the Village

In 2019 hebben vijf studenten een duurzame bijenhotel voor het festival Welcome to The Village ontwikkeld. 

Bijenhotel Zorgboerderij Op E Romte

Bijenhotel Op 'e Romte

Kinderen van Zorgboerderij Op 'e Romte hebben een groot bijenhotel gemaakt voor het Ecopad en ook Caparis en de Wurkjouwer hebben hieraan bijgedragen.

Bijenhotels Ecopad

Ecopad

Ons Ecopad bevat veel onderdelen om de biodiversiteit te stimuleren. Zo hebben we een vlinder hop-over, faunapassage en nestgelegenheid voor insecten.

Bijentelling

Bijentelling

We staan achter het bijenpact. Hiervoor hebben we getekend en dragen daarom actief bij aan nestgelegenheid voor bijen en juiste flora.

Jelle Otter Met Schapen

Schapen en buurvrouw Durkje

Schapenbuurvrouw Durkje zorgt voor het vee en levert ook lekkernijen uit de streek.

Aangepast Maaibeheer

Natuurvriendelijk maaien

We passen onze maaischema aan. Zo dat het de flora en fauna stimuleert. Daarnaast zorgen we ook voor bloemenmengsels.

Overzwaluwen Nest

Nestgeledenheid creëren

Met bijenhotels en korven zorgen we voor extra nestgelegenheid voor insecten. Ook in de bodem is er genoeg ruimte voor fauna.

Faunapassage

Faunapassage

De Faunapassage is een belangrijk punt voor dieren om over te steken. Omdat we veel rijden, willen we de dieren een veilige en rustige oversteekplaats bieden.

Vlinder Hop Over

Vlinder hop-over

Vlinders zijn belangrijk voor de natuur, maar hebben rustplekken nodig tijdens het vliegen. Daarom is er een vlinderhop-over gemaakt om veilig over te steken.

Hiermee werken we aan

SDG 14 Leven in het water
SDG 15 Leven op het land