Toekomst

Ontkruidbestrijding

Zelf het goede voorbeeld geven

De wereldbevolking groeit, grondstoffen worden schaarser. Om een leefbare aarde achter te laten voor de generaties na ons, moeten wij nu zuinig zijn op wat we hebben. Dit begint bij minder afval produceren en meer afval hergebruiken. En we willen hierin zelf het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld door actief mee te bouwen aan een inclusieve samenleving, meer biodiversiteit en een duurzame bedrijfsvoering.

Ons kompas voor de toekomst

De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen ons kompas voor de toekomst. Deze doelen moeten ervoor zorgen dat onze wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. De doelen zijn vastgesteld door de Verenigde Naties.

Ook wij willen hieraan bijdragen. Daarom hebben wij 5 SDG’s geadopteerd. Doelen die bij ons passen en die helpen om onze droom te realiseren: een circulaire economie, minder afval en meer hergebruik.

SDG Charter Menu
Groen Gas Voor De Toekomst

Een duurzame bedrijfsvoering

Bij Omrin dromen wij van een kringloopeconomie. Dit betekent dat alle grondstoffen die wij gebruiken, worden hergebruikt. Als Omrin nemen we hier zelf het voortouw in. Door verspilling te voorkomen én door ons energieverbruik zo laag mogelijk te houden. En waar we energie verbruiken, doen we dit zoveel mogelijk met energie uit groene bronnen. Een prachtig voorbeeld is het biogas wat we gebruiken voor ons eigen wagenpark. Dit halen we uit het gft-afval dat we zelf inzamelen.

♻ Wist je dat Omrin in 2019 werd verkozen tot het duurzaamste bedrijf van Nederland?

Kleding Bij Estafette Recyclewinkels

Een inclusieve samenleving

Op de vrachtwagen, in de kringloopwinkel, op kantoor of in onze fabrieken. Bij Omrin werken 1000 mensen die de wereld elke dag een beetje duurzamer en schoner willen maken. Op deze mensen zijn we zuinig. Daarom zorgen wij voor een veilige, gezonde en uitdagende werkomgeving. Ook vinden wij het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Ook wanneer je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt. Zo kun je bij ons terecht voor een vrijwilligersbaan, stageplaats of begeleid werken.

Vacatures

Biodiversiteit

Het sluiten van kringlopen begint dichtbij huis. Daarom beschermen wij natuur en milieu en stimuleren we biodiversiteit. Daarnaast doen we er alles aan om de impact van onze bedrijfsvoering op de leefomgeving zo klein mogelijk te maken én waar nodig te compenseren. Denk aan de plaatsing van bijenhotels, de bouw van faunatunnels en vogelbescherming.

Bord Bij Vlinderhub Op Ecopark De Wierde
Kind Bij Duurzame Lantaarnpaal

Een duurzame toekomst bouwen we samen

Omrin bouwt aan een schone en duurzame wereld. En dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we graag samen. Met onze aandeelhoudende gemeenten en andere overheden. Met bedrijfsleven, onderwijs, startups en kennisinstituten. Je ziet Omrin daarom terug bij allerlei regionale initiatieven om een circulaire economie, biodiversiteit en een inclusieve samenleving te stimuleren. Denk aan het Bijenpact, BeStart of Circulair Fryslân.

Duurzaamheidsjaarverslag