Hoe gebruik ik de ondergrondse container?

Via de ondergrondse containers kun je zeven dagen per week, 24 uur per dag je afval kwijt. Houd wel rekening met omwonenden. Gebruik de container zoveel mogelijk tussen 07.00 en 22.00 uur.

Openen met milieupas
In de meeste gevallen open je de ondergrondse containers met je milieupas. Per keer kun je één normale vuilniszak (80 liter) in de opening deponeren. Meer afval? Met één druk op de knop open je de container opnieuw.

Bijzetten vuilniszakken
Voorkom overlast en zwerfafval: zet daarom geen vuilniszakken naast een ondergrondse container. De gemeente treedt streng op tegen bijzetten: geen waarschuwing, maar een bekeuring.

Voordelen ondergrondse container
Geen vuilniszakken op straat, geen stank, geen ongedierte dat bij afval kan, minder zwerfafval. Dankzij ondergrondse containers blijven straten en wijken een stuk schoner. De gescheiden inzameling van gft-afval, papier en glas blijft gewoon bestaan.