Ik heb een kaart aan mijn container. Wat betekent dat?

Onze afvaladviseurs staan jou als inwoner bij met raad en daad op afvalgebied. Heb je vragen of ondervind je knelpunten op afvalgebied? Spreek de afvaladviseur dan aan. Je herkent hen aan de bestickerde Omrin-auto.

Attentiekaarten

Onze afvaladviseurs voeren steekproefsgewijs controles uit op de grijze containers (Sortibakken). Hierbij controleert hij of zij of de grijze container geen grondstoffen bevat die er niet in thuis horen. Mocht het zo zijn dat je jouw afval op de juiste manier hebt gescheiden, dan kun je een groene attentiekaart verwachten. Mocht de afvaladviseur verkeerde grondstoffen aantreffen in je grijze container, dan kan het zijn dat je een gele attentiekaart aan je grijze container krijgt.

Groene attentiekaart

Je hebt je afval op de juiste wijze gescheiden. Dit willen we graag belonen met een groene attentiekaart. Doordat je jouw afval op de juiste wijze scheidt, kunnen de grondstoffen daarin optimaal worden hergebruikt. Bovendien help je mee om de afvalstoffenbelasting zo laag mogelijk te houden.

Gele attentiekaart

Je hebt je afval niet op de juiste manier gescheiden. Om je hierop te attenderen heb je een gele attentiekaart ontvangen. Op de kaart staat vermeld welk afval in jouw grijze container is aangetroffen dat er niet in thuishoort. De kaart is slechts bedoeld om je attent te maken op de juiste scheidingsregels. Er zijn geen sancties aan verbonden. Je container wordt wel geleegd.

Kijk voor meer informatie over de Samen Halen We Alles Eruit-campagne op www.samenhalenwealleseruit.nl

Neem bij vragen contact op met klantenservice SYP, via 0900 210 0215 of syp@omrin.nl