Templates

Locaties en adresgegevens

An Error occured for component componentLocationMap, the error is Object reference not set to an instance of an object., stacktrace at Umbraco.Cms.Core.Models.PublishedContent.PublishedContentWrapped.GetProperty(String alias) at Umbraco.Extensions.PublishedContentExtensions.Value[T](IPublishedContent content, IPublishedValueFallback publishedValueFallback, String alias, String culture, String segment, Fallback fallback, T defaultValue) at Omrin.Models.Content.ContainerCollection.get_ShowLocationTab() in D:\DevOps\agent\_work\2557\s\Omrin.Models\Content\Generated\ContainerCollection.generated.cs:line 57 at AspNetCore.Views_Partials_blocklist_Components_ComponentLocationMap.ExecuteAsync() at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering.HtmlHelperPartialExtensions.Partial(IHtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData) at Umbraco.Extensions.CacheHelperExtensions.<>c__DisplayClass0_0.b__0() at Umbraco.Extensions.AppCacheExtensions.<>c__DisplayClass0_0`1.b__0() at Umbraco.Cms.Core.Cache.SafeLazy.<>c__DisplayClass1_0.b__0() --- End of stack trace from previous location --- at Umbraco.Cms.Core.Cache.ObjectCacheAppCache.Get(String key, Func`1 factory, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, String[] dependentFiles) at Umbraco.Cms.Core.Cache.DeepCloneAppCache.Get(String key, Func`1 factory, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, String[] dependentFiles) at Umbraco.Extensions.CacheHelperExtensions.CachedPartialView(AppCaches appCaches, IHostingEnvironment hostingEnvironment, IUmbracoContext umbracoContext, IHtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, TimeSpan cacheTimeout, String cacheKey, ViewDataDictionary viewData) at Umbraco.Extensions.HtmlHelperRenderExtensions.CachedPartialAsync(IHtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, TimeSpan cacheTimeout, Boolean cacheByPage, Boolean cacheByMember, ViewDataDictionary viewData, Func`3 contextualKeyBuilder) at TRES.Umbraco10.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.CachedPartialForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String viewPath, Int32 cacheTimeoutInMinutes, String uniqueKey, Boolean cacheByMember) at TRES.Umbraco10.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.GetCachedHtmlForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String contentTypeAlias, StringBuilder componentsHtml) at TRES.Umbraco10.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.GetCachedHtmlForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String contentTypeAlias, StringBuilder componentsHtml) at TRES.Umbraco10.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.RenderComponentsAsync(IUmbracoContext context, IHtmlHelper htmlHelper, IViewComponentHelper viewComponentHelper, BlockListModel components, ViewDataDictionary viewData, IDictionary`2 optionalAlternativeViews)

Omrin is de meest circulaire inzamelaar en verwerker van huishoudelijk en bedrijfsafval in Nederland. Tegelijkertijd zijn wij een kennispartner voor gemeenten om hun VANG-doelstellingen te realiseren. Wij hanteren één van de laagste verwerkingstarieven van Nederland. En wij bieden elke
gemeente maatwerk voor hun specifieke opgaves. De kwaliteit van onze dienstverlening is van zeer hoog niveau.

Bekijk al onze locaties

Tips van deze maand

  • Scheid je afval samen, maak er een uitdaging van
  • Breng bruikbare artikelen naar Estafette Recyclewinkels
  • Koop bewust producten met minder verpakkingen