Deelnemers 2021

Deelnemers Himmelwike 2021

 

Dit jaar organiseren we de Himmelwike wat later dan jullie van ons gewend zijn. Normaal gaat de eerste scholen half maart van start. Nu hebben we dit voor de meeste scholen verzet naar juni.

Natuurlijk doen we dit op een manier zodat het voor iedereen veilig is. Afhankelijk van de leeftijd gaan we in tweetallen of kleine groepjes zwerfafval rapen. Uiteraard worden alle gebruikte materialen regelmatig gewassen en schoongemaakt. In de toolbox vind je de instructies.

Planning Himmelwikes 2021

Opsterland 29 maart - 2 april
Heerenveen 14 juni - 18 juni
Harlingen 14 juni - 25 juni
Waadhoeke 14 juni - 2 juli
Leeuwarden 21 juni - 30 juni
Ooststellingwerf 28 juni - 2 juli
Ferwerderadiel volgt

Himmelwike Opsterland, 29 maart - 1 april 2021

De volgende 8 scholen hebben meegedaan aan de Himmelwike in Opsterland. Reuze bedankt allemaal!

CBS De Opdracht, CBS De Arke, OBS De Wjukslach, OBS 't Ambyld, OBS De Flecht, CBS Rehoboth, PCBS De Librije en OBS De Hoekstien.